Dr n. med. Agnieszka Waliszek-Iwanicka

Kompleksowe leczenie AMD

Laser 2RT

Laser argonowy

Iniekcje doszklistkowe

SOCT

Angio-OCT

Angiografia fluoresceinowa

Laser 2RT
Laser 2RT ( Retina Regeneration Therapy) – terapia odmładzająca siatkówkę oka

Laser nanosekundowy 2RT – jest pierwszą na świecie skuteczną i bezpieczną terapią zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i cukrzycowego obrzęku plamki.

Do czego służy laser 2RT

Laser 2RT (ang. Retinal Rejuvenation Therapy) służy do przeprowadzenia terapii stymulującej naturalny biologiczny proces regeneracji oka we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), oraz w cukrzycowym obrzęku plamki.

Metoda leczenia laserem 2RT dostępna jest w Europie od 2014 roku (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Włochy), wcześniej w Australii, USA i Japonii. Od 2016 roku zabiegi wykonywane są również w Polsce.

Na czym polega innowacyjność lasera 2RT?

 • Braku skutków ubocznych
 • Jedyna skuteczna i bezpieczna metoda leczenia wczesnej postaci AMD.
 • Energia lasera wywołuje regenerację nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE)
 • Dzięki zastosowaniu nanosekundowych impulsów światła laserowego o niskiej energii nie dochodzi do termicznego uszkodzenia tkanek.
 • Pozytywnie wpływa na transport substancji odżywczych do siatkówki oka wspomagając regenerację komórek.
 • Jest jedyną znaną metodą leczenia prowadzącą do wyraźnego zmniejszenia i/lub zaniku druz czyli złogów w siatkówce.

Wskazania do wykonania zabiegu 2RT

 • Wczesna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD), określane jako obecność dużych druzów w siatkówce centralnej

i/lub

 • nagromadzenie dużej ilości pigmentu w postaci tzw. zaniku geograficznego
 • cukrzycowy obrzęk plamki (makulopatia cukrzycowa)

 Jak wygląda zabieg 2RT

               Zabieg laserem 2RT w SALVE MEDICA  wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza okulistę z wieloletnim doświadczeniem w laseroterapii siatkówki i certyfikatem do leczenia laserem 2RT  – dr n.med. Agnieszkę Waliszek-Iwanicką.

               Zabieg 2RT jest bezbolesny. Bezpośrednio przed zabiegiem podawane są krople znieczulające i rozszerzające źrenicę do worka spojówkowego. Następnie na powierzchni rogówki umieszczana jest soczewka kontaktowa, przez którą przy użyciu mikroskopu przesyłane są bezbolesne impulsy laserowe. Podczas zabiegu pacjent może dostrzec jasne błyski wiązki celowniczej lasera, używanej przez lekarza w celu prawidłowego skierowania wiązki zabiegowej. W czasie wykonywania procedury pacjent słyszy charakterystyczne „kliknięcie”, towarzyszące pracy lasera.

               Zabieg jest krótki, łącznie trwa 5 – 7minut.  Bezpośrednio po zabiegu przez kilka godzin utrzymywać się będzie pogorszona ostrość widzenia z powodu poszerzenia źrenic wywołanych kroplami podanymi przed zabiegiem, Z tego powodu  w dniu zabiegu nie powinno się samodzielnie prowadzić samochodu. Prawidłowa ostrość wzroku powinna powrócić w dniu następnym.

Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu 2RT

                Skuteczność i bezpieczeństwo terapii Retinal Rejuvenation (2RT) potwierdziły międzynarodowe, wieloośrodkowe badania naukowe i kliniczne.

Kiedy należy spodziewać się efektów leczenia

Pozytywnych efektów leczenia laserem 2RT należy spodziewać się po upływie od 3 do 6 miesięcy. Jest to czas niezbędny do regeneracji komórek i zaniku lub zmniejszenia się druzów w siatkówce oka. Najlepsze efekty uzyskuje się we wczesnym etapie rozwoju AMD, do całkowitego cofnięcia zmian włącznie.

Po wykonanym zabiegu należy zgłosić się na wizytę kontrolną po 3 miesiącach, a następnie po 6 miesiącach od wykonania zabiegu.

W jakim celu wykonywana jest kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do terapii laserem 2RT wykonywana jest przy użyciu ultra nowoczesnych aparatów okulistycznych celem oceny aktualnego stanu siatkówki, jak najdokładniejszego zobrazowaniem tzw. druz i precyzyjnym wyznaczeniu miejsc siatkówki, w które zaaplikowany będzie bezpieczny impuls lasera. Do kwalifikacji w SALVE MEDICA używany jest najnowszej generacji zestaw aparatów pozwalających precyzyjnie przydzielić pacjentów do danej grupy terapeutycznej. 

Zgodnie z zaleceniami międzynarodowej grupy eksperckiej do wdrażania terapii 2RT u wszystkich pacjentów w certyfikowanych ośrodkach wymagany jest pakiet badań diagnostycznych poprzedzających zabieg laserem 2RT.

Do badań tych zaliczamy:

 • badanie ostrości wzroku
 • badanie widzenia barwnego
 • kompleksowe badanie przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej
 • autorefraktometria
 • tonometria bezkontaktowa
 • pachymetria
 • mikroperymetria MAIA
 • tomografia siatkówkowa OCT

U części pacjentów wykonywana jest dodatkowo angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT.

W jakim czasie od kwalifikacji do zabiegu może zostać wykonana terapia 2RT

              

Zabieg laserem 2RT w SALVE MEDICA  może zostać wykonany bezpośrednio po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia tą metodą.